Kursy dla przyszłych elektroenergetyków
brak zdjęcia

Praca przy energetycznych sieciach przesyłowych stanowi znaczne wyzwanie ze względu na niebezpieczeństwo wystąpienia śmiertelnego wypadku. Podstawową wiedzę oraz umiejętności konieczne do wykonywania takich zadań można uzyskać w czasie specjalistycznych szkoleń i kursów. Ważne jest, aby były one prowadzone przez osoby z udokumentowanym doświadczeniem zawodowy. Prowadzone w ośrodku szkoleniowym Elpax kurs uprawnienia energetyczne Śląsk spełniają te warunki. Osoby uczestniczące w zajęciach otrzymują rzetelną wiedzę specjalistyczną. Jednym z potwierdzeń wysokiego poziomu kształcenia jest certyfikat ISO 9001. Program zajęć składających się na kurs uprawnienia energetyczne Śląsk obejmuje wszystkie zagadnienia sprawdzane podczas państwowego egzaminu kwalifikacyjnego. Pozytywne zakończenie egzaminu jest konieczne dla osób chcących być czynnymi zawodowo elektroenergetykami. Wiedza wyniesiona z zajęć powala również już zatrudnionym przypomnieć sobie zasady prawidłowego wykonywania codziennych prac.