Przewóz materiałów niebezpiecznych w ALKARO

Alkaro jest firmą transportową, która realizuje wiele specjalistycznych usług, takich jak transport adr. Tym symbolem oznacza się przewóz materiałów niebezpiecznych, które są wybuchowe, łatwo palne albo żrące. Zalicza się tu cały szereg różnego rodzaju substancji chemicznych, które muszą być transportowane z zachowaniem szczególnej ostrożności. Transport adr wymaga spełnienia szeregu przepisów bezpieczeństwa, a także wykorzystywania aut zgodnych z wymogami. Także kierowcy muszą być odpowiednio przeszkoleni. Transport ADR jest często wykorzystywany przez firmy potrzebujące surowców do produkcji. W specjalnych beczkach albo w mniejszych, kilku bądź kilkunastolitrowych opakowaniach, przewozi się różnego rodzaju surowce chemiczne. Transport ADR wymaga od firm odpowiedniego ich pakowania, tak, aby w razie kolizji albo przemieszczenia, nie doszło do ich pęknięcia lub jakiegokolwiek rozszczelnienia. Opakowania także muszą spełniać szereg przepisów, dotyczących materiału, z jakiego są one wytworzone. Także sposób pakowania ich w autach ciężarowych jest ściśle określony przez odpowiednie przepisy.